İnsert

Emre Ajans | Reklama Dair Ne Varsa...

İnsört ;

Perakendecinin müşteri ile iletişim kurmakta kullandığı en önemli pazarlama ve reklam aracıdır. Diğer bir anlatımla marketlerin özellikle promosyon dönemlerinde reklam amacıyla mağaza içinde ya da gazeteler aracılığıyla yayınladıkları ve temelde düşük fiyatlı ürünleri içeren ilanlardır. İnsertler P.O.P. reklam malzemesi olarak Mağaza içinde ya da mağaza girişinde konulabilir.

İnsörtler reklam amaçlıda kullanıldığından tek çekimlik reklamlarda etkili olabilmektedir. Orta veya son sayfalarda genel kabul görümüş ürünlerin tek ve yarım sayfalık reklamları gibi.. 

İnsörtlerin ana felsefesi fiyat indirimi yoluyla satış artırmak olduğundan, ürün hakkında detaylı tanıtıma yer verilmemektedir.( pack shot - ambalaj çekimi ) ile ürünün ağırlık,hacim bilgisi,indirim öncesi ve sonrası fiyatı insertlerde yer alır. Perakendeci insertlerde değişik indirim şekilleri ile müşteri çekmeye çalışmakta hatta bazen "loss leader" olarak tabir edilen ve maliyet fiyatının da altında bir fiyat uygulaması anlamına gelen uygulama çerçevesinde perakendeci meşrubat ürünlerini zararına ya da sıfıra yakın kar marjlarında satabilmektedirler. Bu uygulama bağlamında, perakendeci mağazaya müşteri çekme ve özellikle fiyatı yüksek diğer ürünler bakımından kar elde etmeyi hedeflemektedirler. Müşteri açısından insert ise alışveriş tercihini belirlemede önemlidir. ‘insört’ uygulamalarının bazı ülkelerde neredeyse mağazalara göre uygulama noktalarına getirilmesinde o mağazaların müşterilerinin yoğun sadakati ve bağımlılığının ödüllendirilmesi olarak görülmektedir. 

 Hazırlanan insörtle ;

- Yapılan indirimler,

- Kampanyalar,

- Taksit sayıları ve çalışılan bankalar,

- Şirket iletişim bilgileri

- Önemli günlerin kutlamaları

- Sosyal kampanya ve duyurular müşterilere iletilir.

İnsört hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar

- Müşteriye özel insört geliştirmek. Seçilen ürünlerin müşterilerin ilgisini çekecek ürünler olması,

- Ürün kalitesinin iyi olması.

- Piyasa fiyat araştırmasının iyi yapılmış olması.

- İnsört ürünlerinin insert bitimine kadar mağazalarda bulunurluğunun sağlaması,

- İnsörtin baskı kalitesinin iyi seviyede olması,

- İnsörtteki ürün resimleri ve fiyat bilgilerinin yanlış olmaması.

- Ürün bilgilerinin detaylı olması ( Gramaj, Özellik, Adet vb.. )

- Ürünün eski fiyatı mutlaka yazılmalı. - Dağıtımının düzgün yapılmış olması. Müşterinin evine girebilmesi( Mağaza Girişinde, Elden apartman posta kutularına, Posta ile, Günlük gazete ekinde ) Günlük gazete eki en verimli olanıdır. Müşterinin direk evine girilir. 
Siz de markanıza değer katmak ister misiniz?
Bize ulaşın, işletmenize en uygun ve en faydalı çözümü birlikte üretelim!